Novotel Rotterdam Schiedam
Kamers
1 Kamer, 1 Volw., 0 Kinderen
Kamers
-
1
+
Volw.
/Kamer
-
1
+
Kinderen
/Kamer
-
0
+
Volw.
Kinderen

Gratis WiFi Beste prijsgarantie
Best Rate Guarantee

Novotel Hotel Rotterdam Schiedam

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

Stand: Mei 2018

Wij verwelkomen u op onze website en danken u voor uw belangstelling voor ons bedrijf. Onze omgang met klanten en potentiële klanten is gebaseerd op vertrouwen. Het in ons gestelde vertrouwen heeft hoge prioriteit en brengt de plicht met zich mee om uw gegevens zorgvuldig te behandelen en deze tegen misbruik te beschermen. Om u veilig en op uw gemak te laten voelen tijdens het bezoeken van onze website, nemen we de bescherming van uw persoonsgegevens en hun vertrouwelijkheid zeer serieus. Daarom handelen we in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de privacy van persoonsgegevens en betreffende gegevensbeveiliging. In deze privacyverklaring willen wij u graag informeren over wanneer we gegevens opslaan en hoe we deze gebruiken. Onze bescherming van persoonsgegevens is gebaseerd op de momenteel toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), evenals de relevante jurisprudentie. We gebruiken persoonsgegevens alleen voor het aangegeven of overeengekomen doel. Daarom verwerken of gebruiken wij persoonsgegevens, zoals uw naam, uw adres, uw rekeningnummer, ID-nummer of telefoonnummer, uw e-mailadres of IP-adres alleen als u deze vrijwillig aan ons verstrekt en als dit ook is toegestaan onder geldige wetgeving of als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de gegevens. We verwerken de bovengenoemde persoonsgegevens meestal als u een kamer reserveert of online informatie opvraagt over een reservering. Als u diensten gebruikt, worden alleen de gegevens verzameld die we nodig hebben om de diensten te verlenen. Als wij u om extra gegevens vragen, is deze informatie vrijwillig. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt met het doel om de gevraagde dienst te kunnen leveren en onze eigen gerechtvaardigde bedrijfsbelangen te beschermen.

1. Namen en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf

De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw gegevens op de website / (“website”) is
Rhine Schiedam Opco B.V.
Atlas ArenA – Amerika – 7e verdieping
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam
Nederland
Meer informatie over de verwerkingsverantwoordelijke kunt u vinden in hetimpressum. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:
Rhine Schiedam Opco B.V.
Atlas ArenA – Amerika – 7e verdieping
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam
Nederland

of door een e-mail te sturen aan: moc.sletohtneve@LNnoitcetorpatad

2. Gegevens verwerkt bij het bezoeken van onze website

Als onze website alleen wordt gebruikt voor informatie, dus als u zich niet aanmeldt of op andere wijze informatie aan ons verstrekt, verwerken we alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website bezoekt, verzamelen we gegevens die technisch zijn vereist om onze website aan u weer te geven en de stabiliteit en veiligheid van de website te waarborgen (de grondslag hiervoor is artikel 6 (1) f) AVG):
• IP-adres
• Datum en tijdstip van bezoek
• Tijdzone-verschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
• Inhoud van verzoek (specifieke pagina)
• Toegangsstatus/HTTP-statuscode
• De hoeveelheid gegevens die in elk geval wordt overgedragen
• Website waarvandaan het verzoek is gedaan
• Browser
• Besturingssysteem en interface daarvan
• Taal en versie van browsersoftware

We slaan deze gegevens op, maar zonder uw IP-adres, in logbestanden en wissen deze na 338 dagen om veiligheidsredenen. De gegevens in de logbestanden worden apart van uw andere gegevens opgeslagen. De gegevens worden alleen in individuele gevallen voor een langere periode opgeslagen (bijv. bij verdenking van misbruik of fraude). In die gevallen worden de betreffende logbestanden opgeslagen tot de zaak is onderzocht en eventuele vervolgacties zijn voltooid.

3. Gebruik van cookies

We gebruiken cookies op onze website op basis van artikel 6 (1) f) AVG. De reden voor het gebruik van cookies is ons belang in het optimaliseren van de website, dat als gerechtvaardigd wordt beschouwd op basis van artikel 6 (1) f) AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gekoppeld en opgeslagen op uw harde schijf naar de browser die u gebruikt en waarmee de organisatie die de cookie plaatst bepaalde informatie ontvangt. Bijna alle websites gebruiken cookies. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Een van de doelen van cookies is om onze website voor u gebruiksvriendelijker te maken. We gebruiken bijvoorbeeld sessiecookies om te herkennen of u al eerder individuele pagina’s van onze website heeft bezocht. Deze cookies worden automatisch gewist nadat u onze website heeft verlaten. We gebruiken ook tijdelijke cookies om gebruiksvriendelijkheid te vergroten; deze cookies worden een bepaalde periode opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld voor onze vouchershop en de Facebook pixel. Als u onze website opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, wordt automatisch herkend dat u al eerder onze website heeft bezocht en welke invoer u heeft gedaan en instellingen u heeft gekozen, zodat u niet alles opnieuw hoeft in te voeren.
We gebruiken ook cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en analyseren om onze dienstverlening voor u te optimaliseren en informatie specifiek voor u weer te geven. Met deze cookies kunnen wij wanneer u onze website opnieuw bezoekt, herkennen dat u hier eerder bent geweest. Deze cookies worden automatisch gewist na een vastgestelde periode. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat er geen cookies worden opgeslagen op uw apparaat of er een melding verschijnt telkens voordat er een nieuwe cookie wordt geplaatst. Het volledig deactiveren van cookies kan er echter toe leiden dat u niet meer in staat zult zijn om de volledige functionaliteit van onze website te kunnen gebruiken.

4. Gebruik van webanalysediensten/tracking

Als u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken wij automatisch gegevens om het gedrag van de bezoekers te begrijpen, zodat we onze website kunnen optimaliseren en kunnen afstemmen op de interesses van de bezoeker. De grondslag voor het verzamelen van uw gegevens is artikel 6 (1) f) AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang in het uitvoeren van webanalyses op een gepseudonimiseerde basis om onze gebruikers beter te begrijpen, onze website te optimaliseren en te kunnen bepalen of onze reclame via internet het gewenste resultaat behaalt.
Een gedetailleerde omschrijving van de diensten die we gebruiken en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt kan worden gevonden in de volgende omschrijvingen van de diensten. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van deze diensten door u af te melden (‘opt-out’). Houd er echter rekening mee dat u dan mogelijk niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken.
We gebruiken de volgende webanalysediensten op onze website:

Google Analytics

Op onze website gebruiken we de webanalysedienst Google Analytics (met anonimiseringsfunctie), van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van het gebruik van onze website door de bezoeker. Als onze verwerker conform artikel 28 AVG, levert Google ons rapporten waarmee we de activiteiten op onze website kunnen weergeven en analyseren. Hiervoor wordt een Google Analytics-cookie op het apparaat geplaatst waarmee u onze website bezoekt. Als individuele pagina’s van deze website worden opgeroepen, veroorzaakt de Google Analytics-component automatisch het door de internetbrowser op uw apparaat overdragen van gegevens naar Google voor online analyse. Tijdens dit technische proces ontvangt Google informatie over uw persoonsgegevens, in het bijzonder de informatie over het type en de versie van de browser, het gebruikte besturingssysteem, de pagina die u eerder heeft bezocht, de hostnaam van het apparaat dat toegang heeft, het IP-adres en het tijdstip van de aanvraag, waarmee Google onder andere de herkomst van bezoekers en klikken kan traceren. Deze gegevens worden echter niet samengevoegd met andere gegevens over u. We gebruiken ook de functie waarmee het IP-adres van uw internetverbinding automatisch wordt afgekort door Google en dus geanonimiseerd als onze website wordt bezocht vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Als, bij uitzondering, gegevens worden verwerkt buiten de EER, waar het niveau van gegevensbescherming niet voldoet aan het Europese niveau van gegevensbescherming, is de verwerking gebaseerd op het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AA. Uw toestemming wordt gevraagd om Google Analytics toe te staan uw gegevens op deze manier te verzamelen en te verwerken. U kunt te allen tijde uw op deze wijze gegeven toestemming intrekken met werking voor de toekomst. Houd er echter rekening mee dat als u uw toestemming weigert of intrekt, u mogelijk niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken.
U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw internetbrowser zodanig te configureren dat cookies nooit worden opgeslagen, of door hierte klikken. Ook kunt u de invoegtoepassing voor uw browser gebruiken die u hier kunt downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Door het installeren van de invoegtoepassing voor uw browser, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van cookies. Als uw apparaat op een later moment wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet u de invoegtoepassing voor uw browser opnieuw installeren. Meer informatie en de toepasselijke privacyverklaring van Google kunt u vinden op https://www.google.nl/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt hier nader uitgelegd: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/

5. Gebruik van marketingservices/targeting

We verzamelen en verwerken gegevens op onze website zodat we voor u geschikte advertenties kunnen weergeven op deze website en andere websites (remarketing/retargeting) en het succes kunnen meten van onze advertentie-activiteiten. Hiervoor werken we samen met andere dienstverleners die ons helpen om, in het bijzonder, te traceren of de gebruikers hun weg naar ons vinden via bepaalde advertentiemaatregelen (conversietracking). In dit kader worden ook gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt. Uw toestemming wordt gevraagd om ons toe te staan uw gegevens op deze manier te verzamelen en te verwerken. U kunt te allen tijde uw op deze wijze gegeven toestemming intrekken met werking voor de toekomst. Houd er echter rekening mee dat als u uw toestemming weigert of intrekt, u mogelijk niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van deze diensten door u af te melden (‘opt-out’). Houd er echter rekening mee dat u dan mogelijk niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken.

Google DoubleClick

Op onze website gebruiken we de diensten van Google DoubleClick (Google Ltd., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Dit betekent dat cookies en cookie-achtige technologie zoals pixeltags (kleine transparante afbeeldingen, ook webbakens genoemd), worden gebruikt en uw persoonsgegevens worden verwerkt, met name de informatie met betrekking tot browsertype/versie, het gebruikte besturingssysteem, de pagina die u eerder heeft bezocht, de hostnaam van het apparaat dat toegang heeft, het IP-adres en het tijdstip van de aanvraag evenals aanbiedingen, zoektermen en inhoud waarvoor u belangstelling had. Gebruikersprofielen worden op gepseudonimiseerde basis gemaakt. De cookies verzamelen bijvoorbeeld gegevens om vast te stellen welke van onze producten voor u interessant zijn. Op basis van deze informatie kunnen we ook aanbiedingen van websites van derde partijen aan u tonen, die zijn afgestemd op uw interesses zoals aangegeven door uw eerdere gebruikersgedrag. Het verzamelen en evalueren van uw gebruikersgedrag wordt anoniem uitgevoerd en maakt het niet mogelijk om u te identificeren. In het bijzonder, de informatie wordt niet samengevoegd met uw persoonsgegevens. De cookie wordt na 30 dagen automatisch gewist. Als gegevens worden verwerkt buiten de EER, waar het niveau van gegevensbescherming niet voldoet aan het Europese niveau van gegevensbescherming, is de verwerking gebaseerd op het EU-US Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AA. Bovendien kunt u uw instellingen voor de weergave van op interesse gebaseerd adverteren wijzigen via de Google ad settings manager. Informatie hierover vindt u hier: https://www.google.com/settings/ads/onweb. U kunt meer informatie vinden en het privacybeleid met betrekking tot adverteren en Google in het Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.


Facebook Custom Audience

Onze website gebruikt de pixel van Facebook voor bezoekersactiviteiten (ook aangeduid als “Facebook Custom Audience”) (Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”)) voor conversietracking. Deze functie toont op interesse gebaseerde advertenties (“Facebook ads”) aan bezoekers van deze website tijdens bezoeken aan het sociale netwerk Facebook. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van de Facebook advertenties optimaliseren voor toekomstig adverteren en analyses uitvoeren voor marktonderzoek (gerechtvaardigd belang). Voor dit doel is de pixel van Facebook voor bezoekersactiviteiten op deze website geïmplementeerd. Een directe verbinding met de servers van Facebook komt tot stand via deze pixel als u deze website bezoekt. In dit kader wordt de informatie dat u deze website heeft bezocht doorgegeven aan de Facebook-server, en Facebook koppelt deze informatie aan uw persoonlijke Facebook gebruikersaccount. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website; we kunnen geen enkele gevolgtrekking maken over de identiteit van de gebruikers. Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Facebook en betreffende uw rechten in dit kader en opties voor het beschermen van uw privacy kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt ook de functie “Custom Audiences” deactiveren op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. U moet aangemeld zijn bij Facebook om dit te doen. Als u geen Facebook account heeft, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van de Facebook pixel door te klikken op deze link: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/


6. Informatie over het gebruik van sociale plug-ins

We gebruiken “sociale plug-ins” van verschillende sociale netwerken (“aanbieders van sociale plug-ins”) op onze website. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet die gebruikers in staat stelt te communiceren met elkaar en interactie te hebben in cyberspace. De grondslag voor het verzamelen van uw gegevens is artikel 6 (1) f) AVG. We hebben een belang in de mogelijkheid u te voorzien van het meest gebruiksvriendelijke en geoptimaliseerde aanbod op onze website door het opnemen van sociale plug-ins en de mogelijke analyses die daardoor mogelijk zijn en deze website commercieel te exploiteren. De sociale plug-ins op onze website zijn meestal gedeactiveerd op onze website voor zover dit technisch mogelijk is. De sociale plug-ins dragen daarom geen gegevens over naar de betreffende aanbieder van sociale plug-ins zonder actie van uw kant. U kunt de sociale plug-ins niet gebruiken tot u deze activeert door te klikken op de knoppen. Nadat deze zijn geactiveerd, wordt een directe verbinding tot stand gebracht via uw internetbrowser naar het systeem van de betreffende sociale plug-in. De inhoud van de sociale plug-in wordt dan direct naar uw browser overgedragen en direct in onze website opgenomen. Tegelijkertijd geeft de sociale plug-in de informatie die u heeft opgevraagd op de betreffende pagina van onze website door aan de betreffende aanbieder van sociale plug-ins. Dit gebeurt ongeacht of u een profiel heeft bij de aanbieder van sociale plug-ins of bent ingelogd of vervolgens een sociale plug-in actief gebruikt (bijv. door klikken op de “Leuk”-knop of door het posten van commentaar). Als een sociale plug-in actief wordt gebruikt, wordt de relevante informatie direct doorgegeven van uw internetbrowser naar de betreffende aanbieder van sociale plug-ins en daar opgeslagen. Als u op hetzelfde moment bent aangemeld bij één van de aanbieders van sociale plug-ins, kan die aanbieder uw bezoek aan onze website koppelen aan uw account daar. In uitzonderlijke gevallen wordt een directe verbinding tot stand gebracht met de systemen van de aanbieder van sociale plug-ins als u een pagina oproept van onze website die een dergelijke sociale plug-in bevat. De inhoud van de sociale plug-in wordt dan door de betreffende aanbieder van sociale plug-ins direct naar uw internetbrowser overgedragen en direct in onze website geïntegreerd. Tegelijkertijd geven de sociale plug-ins de informatie die u heeft opgevraagd op de betreffende pagina van onze website door aan de betreffende aanbieder van sociale plug-ins. Dit gebeurt ongeacht of u een profiel heeft bij de aanbieder van sociale plug-ins of bent aangemeld bij die aanbieder van sociale plug-ins of een sociale plug-in actief heeft gebruikt (bijv. door klikken op de “Leuk”-knop of door het posten van commentaar). Als een sociale plug-in actief wordt gebruikt, wordt de relevante informatie direct doorgegeven van uw internetbrowser naar de betreffende aanbieder van sociale plug-ins en daar opgeslagen. Als u op hetzelfde moment bent aangemeld bij één van de aanbieders van sociale plug-ins, kan deze aanbieder uw bezoek aan onze website koppelen aan uw account daar. We hebben geen invloed op het soort en de omvang van de verzamelde en doorgegeven gegevens. U kunt details vinden over de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruik van gegevens in de privacy-informatie van de aanbieders van sociale plug-ins. Uw rechten en instellingsmogelijkheden met betrekking tot de bescherming van uw privacy worden daar ook toegelicht.
Als u niet wilt dat de aanbieders van sociale plug-ins de verzamelde gegevens over uw bezoek aan de website koppelen aan uw account, meldt u zich dan af bij de aanbieder van de sociale plug-in voordat u onze website bezoekt.We hebben geen invloed op het soort en de omvang van de verzamelde en doorgegeven gegevens. U kunt details vinden over de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruik van gegevens in de privacy-informatie van de aanbieders van sociale plug-ins. Uw rechten en instellingsmogelijkheden met betrekking tot de bescherming van uw privacy worden daar ook toegelicht. Als u niet wilt dat een aanbieder van een sociale plug-in de verzamelde gegevens over uw bezoek aan de website koppelt aan uw account, meldt u zich dan af bij de betreffende aanbieder van de sociale plug-in voordat u de sociale plug-in activeert. Als u helemaal niet wilt dat de aanbieder van de sociale plug-in gegevens ontvangt, opslaat en gebruikt, moet u de sociale plug-in niet gebruiken of erop klikken.

We gebruiken de volgende sociale plug-ins:

Facebook

De sociale plug-ins van het sociale netwerk Facebook worden geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (www.facebook.com), en Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (www.facebook.de) (“Facebook”). U kunt hier een overzicht vinden van plug-ins van Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins; u kunt hier informatie over gegevensbescherming van Facebook vinden: https://www.facebook.com/policy.php. Als gegevens worden verwerkt buiten de EER, waar het niveau van gegevensbescherming niet voldoet aan het Europese niveau van gegevensbescherming, is de verwerking gebaseerd op het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. Als u bezwaar wilt maken tegen gegevens die door Facebook in de toekomst worden verzameld, kunt u dat hier doen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Google+

Plug-ins van het sociale netwerk Google+ worden geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). U kunt hier een overzicht vinden van plug-ins van Google+: ; u kunt hier informatie over gegevensbescherming van Google+ vinden: . Als gegevens worden verwerkt buiten de EER, waar het niveau van gegevensbescherming niet voldoet aan het Europese niveau van gegevensbescherming, is de verwerking gebaseerd op het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AA. Als u bezwaar wilt maken tegen gegevens die door Google in de toekomst worden verzameld, kunt u dat hier doen: https://www.google.com/ads/preferences

Twitter

De sociale plug-ins van Twitter worden geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). U kunt hier een overzicht vinden van plug-ins van Twitter:
https://twitter.com/about/resources/buttons; u kunt hier informatie over gegevensbescherming van Twitter vinden: twitter.com/privacy. Als gegevens worden verwerkt buiten de EER, waar het niveau van gegevensbescherming niet voldoet aan het Europese niveau van gegevensbescherming, is de verwerking gebaseerd op het EU-US Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO. Als u bezwaar wilt maken tegen gegevens die door Twitter in de toekomst worden verzameld, kunt u hier een “opt-out cookie” instellen: https://twitter.com/personalization.

7. Integratie van derde partij-inhoud

Derde partij-inhoud wordt in enkele delen van onze website geïntegreerd. Dit betreft onder andere video’s, kaartdiensten, afbeeldingen of lettertypes. In verband met het integreren van deze inhoud is het technisch vereist voor ons om uw IP-adres bekend te maken aan derde partij-aanbieders zodat ze de inhoud voor u kunnen weergeven. Wij slaan uw IP-adres niet op voor het integreren van derde partij-inhoud. Gebaseerd op uw IP-adres, het gebruik van cookies en andere technologieën (bijvoorbeeld pixeltags, dat wil zeggen onzichtbare afbeeldingen), kunnen de derde partij-aanbieders uw surfgedrag volgen en zo andere technische informatie genereren naast uw IP-adres (onder andere browsertype/versie, gebruikt besturingssysteem, eerder bezochte website, de hostnaam van het apparaat dat de pagina opent, de tijd en andere informatie met betrekking tot het gebruik van onze website). Uw toestemming wordt gevraagd zodat wij cookies en andere technologie mogen gebruiken en uw IP-adres bekend mogen maken aan de derde partij-aanbieders op deze wijze. U kunt te allen tijde uw op deze wijze gegeven toestemming intrekken met werking voor de toekomst. Houd er echter rekening mee dat als u uw toestemming weigert of intrekt, u mogelijk niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken. Een gedetailleerde omschrijving van de partijen waarvan we de inhoud integreren op onze website en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, kan worden gevonden in de volgende relevante omschrijvingen betreffende de geïntegreerde inhoud.


YouTube

YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy. Het is mogelijk u af te melden op: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Google Maps (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy. Het is mogelijk u af te melden op: https://adssettings.google.com/authenticated.

8. Google reCAPTCHA

We gebruiken Google’s reCAPTCHA-dienst, die onze website beschermt tegen spam en misbruik. De dienst voorkomt dat onze website wordt misbruikt door automatische software (ook bekend als bots), door te controleren of de gegevensinvoer echt is ingetypt door een mens. Hiervoor verzamelt Google de volgende gegevens:
• Verwijzende pagina (het adres van de pagina waarop de captcha wordt gebruikt)
• Het IP-adres van de gebruiker
• Google-account (als de gebruiker is aangemeld in zijn Google account, wordt dit herkend en gekoppeld)
• Het invoergedrag van de gebruiker (bijv. snelheid waarmee de gebruiker velden van het formulier invult, volgorde waarin de gebruiker de tekstvelden selecteert) wordt gebruikt om het herkennen van patronen door Google te verbeteren
• Browser, browsergrootte en resolutie, browserplug-ins, datum, taalinstellingen
• De instructies voor documentvormgeving (CSS) en scripts (Java script) van de website
• Muis- en aanraakgebeurtenissen op de website

De grondslag voor het verzamelen van uw gegevens is artikel 6 (1) f) AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang in het effectief vermijden van spam, omdat het handmatig voorkomen en verwijderen van spam zeer tijdrovend en kostbaar kan zijn. Als u hier niet mee akkoord gaat, zult u helaas niet de commentaarfunctie kunnen gebruiken. Google leest ook de cookies van andere Google service providers zoals Gmail, Search en Analytics. Alle hiervoor genoemde gegevens worden in versleutelde vorm naar Google verzonden. Persoonsgegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier worden niet verzameld of opgeslagen. Meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u vinden op https://www.google.com/policies/privacy/.

9. E-mail en contactformulier

De persoonsgegevens in verband met de algemene informatieverzoeken die per e-mail of via het contactformulier naar ons worden verzonden, worden alleen opgeslagen voor het doel van de betreffende correspondentie. De gegevens die we ontvangen worden alleen opgeslagen voor de periode die is vereist voor de betreffende correspondentie. De grondslag voor het verwerken van uw gegevens in verband met algemene informatieverzoeken is artikel 6 (1) f) AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang in het verwerken van uw gegevens om te waarborgen dat u snel contact met ons kunt opnemen en dat uw verzoek wordt verwerkt in overeenstemming met uw belangen. Als u ons per e-mail of via het contactformulier speciale vragen stuurt over uw boeking of onze aanbiedingen, worden de betreffende gegevens alleen verwerkt voor het doel van het tot stand brengen van de overeenkomst of het uitvoeren van uw boeking. De grondslag voor deze verwerking is artikel 6 (1) b) AVG.

10. Verwerking van gegevens voor advertentiedoeleinden

Verzenden van nieuwsbrieven

We gebruiken uw e-mailadres voor advertentie- en marketingdoeleinden in het kader van onze nieuwsbrief als u hiervoor toestemming heeft gegeven. U toestemming wordt uitsluitend verkregen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen via de double opt-in procedure. Daarom zult u onze nieuwsbrief pas ontvangen na het klikken op de bevestigingslink die aan u op uw verzoek per e-mail wordt toegezonden. U kunt te allen tijde uw op deze wijze gegeven toestemming intrekken met werking voor de toekomst. Klikken op de knop voor afmelden is hiervoor voldoende.

Productaanbevelingen

We zullen u e-mails zenden met productaanbevelingen. U zult deze productaanbevelingen ontvangen ongeacht of u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief als u toestemming geeft voor het ontvangen van productaanbevelingen door het aanvinken van het betreffende vakje tijdens het boekingsproces. U kunt te allen tijde uw op deze wijze gegeven toestemming intrekken met werking voor de toekomst. Klikken op de knop voor afmelden is hiervoor voldoende.

11. Gegevensoverdracht naar derde partijen en over internationale grenzen

We zijn onderdeel van EVENT Hotels. Als wereldwijd opererende groep van bedrijven levert EVENT Hotels bijvoorbeeld diensten in Zweden die even excellent zijn als de diensten die in Parijs worden aangeboden. Om dit doel te bereiken hebben we een wereldwijd netwerk opgebouwd van vestigingen, gegevensverwerkingscentra, betrouwbare partners, dienstverleners, customer service centra en hoog gekwalificeerde werknemers. Uw gegevens inclusief uw persoonsgegevens worden daarom in overeenstemming met wettelijke eisen doorgegeven naar andere bedrijven van de groep, vestigingen, locaties, gegevensverwerkingscentra of dienstverleners die mogelijk niet zijn gevestigd in uw eigen land. Hiervoor sluiten we overeenkomsten betreffende het verwerken van gegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke conform artikel 28 AVG of de gegevens worden verwerkt met als doel het uitvoeren of tot stand brengen van de overeenkomst (de grondslag hiervoor is artikel 6 (1) b) AVG. Zelfs als de gegevensbeschermingsbepalingen en andere wetgeving in deze verschillende landen niet zo strikt en uitgebreid zijn als in uw eigen land, nemen we niettemin de maatregelen zoals aangegeven in artikelen 45 en 46 AVG (zoals privacy shield of standaard contractuele bepalingen vastgesteld door de Europese Commissie) om te waarborgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de informatie in deze privacyverklaring. We zenden u graag een exemplaar van de geïmplementeerde maatregelen in ieder voorkomend geval. Neem hiervoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op het hierboven genoemde adres.

12. Beveiliging

Als lid van EVENT Hotels voldoet ons bedrijf aan de hoge standaarden van EVENT Hotels. In het bijzonder implementeren we de technische en organisatorische maatregelen die zijn vereist op basis van artikel 32 AVG om uw persoonsgegevens die door ons worden beheerd te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met technologische ontwikkelingen. Slechts een paar bevoegde personen en personen die zijn onderworpen aan de speciale gegevensbeschermingsverplichtingen die doorgaans omgaan met gegevens in technische of redactionele zin hebben administratieve toegang tot de gegevens. Voor het overige is gegevensbescherming voor werknemers in ons bedrijf strikt gescheiden volgens de verschillende functionele gebieden.

13. Uw rechten

Intrekken van toestemming

U kunt te allen tijde uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken met werking voor de toekomst. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van het verwerken van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de datum van intrekking.

Recht van bezwaar

Onder de voorwaarden beschreven in artikel 21 (1) AVG, kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen het verwerken van gegevens vanwege met hun specifieke situatie verband houdende redenen. Het bovengenoemde algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle verwerkingsdoelen omschreven in deze privacyverklaring, voor gegevens die zijn verwerkt op basis van artikel 6 (1) f) AVG, of het doel van direct marketing. Wij zijn verplicht om een algemeen recht van bezwaar ten uitvoer te brengen, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren van meer zwaarwegend belang (bijv. risico op overlijden of letsel).

Uw overige rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: • Recht van inzage (artikelen 15 (1) en 15 (2) AVG)
• Recht op rectificatie (artikel 16 (1) AVG)
• Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG)
• Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
• Recht van bezwaar tegen de verwerking (artikel 21 AVG
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het hierboven aangegeven adres.

14. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens.